oproep ESF

Op 6 maart heeft het ESF-agentschap 2 nieuwe oproepen gelanceerd. Enerzijds een oproep om de inactieve arbeidsreserves op de markt in te kunnen zetten en anderzijds een oproep om de uitdagingen van de arbeidsmarktkrapte aan te pakken.

De oproep ‘Outreach & Activering’ richt zich voornamelijk op het eerste aspect en is op zoek naar organisaties die expertise hebben in het benaderen (outreach) en begeleiden van personen die moeilijk te benaderen zijn omdat ze tot nu toe niet gekend zijn bij de arbeidsmarktinstanties (~inactieve arbeidsreserves), maar die mits de nodige begeleiding op maat wel kunnen worden ondersteund in hun zoektocht naar werk of opleiding. De goedgekeurde projecten kunnen van start gaan vanaf 1/10/2019 en eindigen uiterlijk op 31/12/2021.

De tweede oproep ‘Tewerkstellingstrajecten voor de inactieve arbeidsreserve’ wil een antwoord bieden op de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Naast een kwantitatieve mismatch kent Vlaanderen ook een kwalitatieve mismatch tussen vraag- en aanbodzijde. De nood aan hooggeschoolde arbeidskrachten wordt niet opgevangen door de huidige werklozenpopulatie met een overschot aan laaggeschoolde profielen. Daarnaast is het vaak moeilijk voor hooggeschoolde anderstaligen om een job te vinden die gelijkloopt met hun opleidingsniveau. Het is dan ook essentieel dat ondernemingen op innovatieve manieren de nodige competenties ontwikkelen en/of aantrekken en dat de inactieve arbeidsreserve maximaal geactiveerd wordt vanuit een talent- en competentiebenadering. De projecten in deze oproep hebben een looptijd van minimaal 12 maanden en maximaal 27 maanden, afhankelijk van de doelstelling en het bereik van het project. De projecten starten vanaf 1/10/2019 en eindigen uiterlijk op 31/12/2021.

Voor bijkomende informatie kan u bij ons terecht of op de website van ESF: https://www.esf-vlaanderen.be/project/oproepen